Acceptera

3 frågor som gör dig till en bättre bildkommunikatör

Med rätt bilder förstärker du såväl ditt budskap, som din relation till dem du vill nå och ditt varumärkes positionering. När bilderna tillsammans med layouten, färgsättningen, texten och valet av kommunikationskanal samverkar blir effekten som störst, och ger ett starkt emotionellt uttryck som representerar vad du som avsändare står för.

Men hur gör man för att hålla en röd tråd genom bildval, budskap och varumärke?

Vi har pratat med semiotikern Karin Sandelin som tipsar oss om tre smarta frågor som du som kan ställa dig när du väljer bilder.

1. Förmedlar bilden våra kärnvärden?

En bild förmedlar en mängd betydelser som vi uppfattar både medvetet och omedvetet. Dessa behöver vara i synk med era kärnvärden, oavsett vilken typ av bild det handlar om.

Är autenticitet viktigt för er, behöver bilden också förmedla autenticitet. Värderar ni individuell anpassning eller kollektiva lösningar, kan det också förmedlas genom bilden.

Bildexempel: individuell anpassning eller kollektiva lösningar
Bildexempel: individuell anpassning eller kollektiva lösningar

2. Är mina bilder emotionellt konsekventa?

Ofta vill ett varumärke förmedla en mängd värden, som inte sällan spretar – lokalt och globalt, innovativt och förankrat, välkomnande och sofistikerat. Precis som en varumärkesplattform behöver vara tydlig, behöver bildvalen likaså vara tydliga och konsekventa. På så vis blir budskapet trovärdigt, och ni som avsändare igenkänd.

Fokusera på ett fåtal emotionella värden som inte motsäger varandra, och definiera gärna ”hur”. Hur är ni till exempel ledare? På vilket sätt, vilken typ av ledarskap? Och hur porträtterar ni det i bilder?

Bildexempel: kollektivt ledarskap eller individualistiskt ledarskap

3. Hur förhåller sig bilden till normer?

Ditt bildval förhåller sig alltid till det visuella, samhälleliga samtalet. Därför är det viktigt att ha koll på vilka som representeras i bilderna och på vilket sätt.

Använder ni bilder som visar olika grupper av människor, roller och relationer på ett stereotypt sätt? Bildval som konsekvent förmedlar ålderdomliga könsroller eller bristande mångfald kan lätt påverka varumärkets relevans hos olika målgrupper. Ditt bildval måste inte nödvändigtvis vara utmanande, men medvetet.

Bildexempel: representation för tillhörigheten som individ eller i en grupp
Bildexempel: representation för tillhörigheten som individ eller i en grupp

Fotografer: Ulf Huett Nilsson (ima103262), Lena Granefelt (ima109658), Jens Lindström (sca16010), Plattform (ima220182ima211813 och ima221291).

Lämna ett svar

Bilden sparades

Du måste vara inloggad för att spara bilder

Logga in