Acceptera
ima201175, Kollegor på kontor

Undvik vanliga fallgropar vid bildpublicering – våra bästa tips!
Det är utan tvekan tråkigt att läsa igenom det finstilta i ett licensavtal. Inte desto mindre är det viktigt att du vet vad du har tillstånd till när du publicerar en bild, så att du inte råkar använda den på fel sätt.

Eftersom det är mycket vanligt att bilder kopieras och används otillåtet utan att fotografen har fått någon ersättning, så finns det numera företag som arbetar med att aktivt leta upp och bötfälla otillåtna användningar.

Vi vill hjälpa dig att använda bilder på rätt sätt och att undvika vanliga fallgropar! Häng med när vi reder ut vad du får och inte får göra, samt ger några konkreta exempel där det är lätt hänt att göra misstag.

PS. Om du är osäker på hur du får använda bilder från Scandinav är du alltid välkommen att
höra av dig till oss. Här finns hjälp att få av våra kunniga säljare och bildredaktörer.

ima165303, Händer på surfplatta

Vad innebär upphovsrättslagen?
Varje bild har en upphovsman, vars rättigheter är skyddade i upphovsrättslagen. I lagen delas bilder in i två grupper, fotografiska och de som har ett konstnärligt värde. Enda skillnaden mellan de två är hur lång tid de är skyddade, fotografiska bilder skyddas i 50 år och konstnärliga i 70 år. Utöver den här ideella rätten har upphovsmannen även en ekonomisk rätt, vilken kan överlåtas till någon annan. Upphovsmannen har alltid ensamrätt till sina bilder och det innebär att alla som vill använda bilderna måste ha ett tillstånd från fotografen eller dess företrädare, exempelvis en agentur eller en bildbyrå.

Vad är det jag betalar för när jag köper en bild?

När du köper en bild är det egentligen rätten att publicera den på vissa platser och i vissa sammanhang du köper. En sådan rättighet kallas i dagligt tal för en licens och förutom de grundläggande villkoren i upphovsrättslagen, bifogas oftast vid köpet en avtalad användningsrätt som specificerar vad licensen omfattar.

Vem får använda den köpta licensen?

Det är den organisation som betalar för licensen som också äger rätten att publicera. Med organisation menas här de verksamheter som har samma organisationsnummer. Licensen är kopplad till organisationsnumret och om man behöver koppla på flera organisationer köper man tilläggslicenser för dem.

ima171302, Kvinnlig fotograf
Varför byline?

Ta för vana att skriva ut byline, dvs att du berättar vem som tagit bilden. I upphovsrättslagen står det att upphovsmannen har rätt att få sitt namn angett vid varje användning av dess bilder, såvida det inte är praktiskt eller tekniskt omöjligt.

En bra byline anger var licensen köptes och vem som är upphovsman, exempelvis så här: ©Scandinav/Fotografens namn.


Var får jag publicera bilden?
När du köpt en bildlicens får du publicera bilden på alla plattformar organisationen äger, som de egna hemsidorna eller de egna kontona i sociala medier etc. Du får använda bilden i annonser, nyhetsbrev eller olika typer av utskick, digitala såväl som tryckta. Viktigt dock att det framgår vem som är avsändaren. Vill du vara helt trygg med din publicering anger du även en byline vid bilden eller på annan lämplig plats.

Vad ska jag tänka på vid pressreleaser?

Du får använda bilden i en pressrelease så länge det är tydligt att den är upphovsrättsligt skyddad. Det är inte tillåtet att göra en bild tillgänglig för tredje part så att denna kan tolka det som att bilden är fri att använda.

Att en tredje part, t.ex. en nättidning, återpublicerar releasen utan en giltig bildlicens är ett av de vanligaste fallen av otillåten användning.

ima137424, kollegor diskuterar

Vad ska jag tänka på om vår reklambyrån köper bilderna?
Om du anlitar en reklambyrå för att skapa marknadsföringsmaterial så är det ofta byrån som gör inköpet av bildlicenserna. Det som är viktigt är att du försäkrar dig om att reklambyrån anger rätt ägare till bildlicenserna vid köpet.

Det är mycket vanligt att det här missas och att byrån står som licensägare istället för den som publicerar. Konsekvensen kan bli en ovälkommen påhälsning där du blir uppmärksammad på att du inte har licens för bilder du har publicerat. Oftast löser det sig, men det är tråkigt att behöva lägga tid och energi som du hellre lägger på något annat.

Vad ska jag tänka på vid samarbeten med andra organisationer?

Samarbeten är en av de stora fallgroparna när man använder bilder i gemensamma utskick eller på gemensamma plattformar. Det vanligaste misstaget är att anta att om en av parterna har köpt licens, är det fritt fram att använda bilderna på t.ex. gemensamma hemsidor. Här måste alla organisationer som är med och är avsändare av materialet köpa tilläggslicens.

ima165146, Man skriver i ett anteckningsblock

Vad gäller för människor och egendom i bild?
Det är alltid extra viktigt att vara respektfull när det gäller att publicera bilder på människor och egendom. När du köper bildlicenser hos oss finns alltid skriftliga tillstånd från avbildade personer och ägare till egendom. Dessa innehåller personuppgifter och hanteras därför i enlighet med GDPR. Tillstånden avser användning av bilder i marknadsföringssyfte, eller redaktionellt om man är tydlig med att människorna inte har med texten att göra.

En bra guide till hur du ska tänka här är att följa medieföretagens etiska regler. De går i huvudsak ut på att skydda människors integritet samt att förhindra kränkande publiceringar.

Vad menas med känsliga publiceringar?

Det är extra viktigt att tänka på människors integritet vid så kallade känsliga publiceringar. Dit räknas bl.a. om publiceringen rör politik, religion, medicin, sexuell läggning, etnicitet och liknande. Kolla gärna med oss på Scandinav innan, vi kan stämma av direkt med våra modeller om de har något emot att synas i sammanhanget och även föreslå alternativa bilder om så är fallet.

Får jag använda bilderna tillsammans med citat?

Det är absolut inte tillåtet att publicera bilder på människor som tillskrivs att hysa vissa åsikter som uttrycks som ett citat. Vill man använda citat ihop med bilderna måste det klart och tydligt framgå att personen/personerna inte har något med citatet att göra.

Får jag visa upp kreativa uppdrag med bild?

Om du som reklambyrå eller liknande har gjort ett uppdrag för en kund, är det tillåtet att visa upp det på din egen hemsida, även om du inte har licens för bilden. Det ska framgå att bilden använts för en kunds räkning och uppdraget bör om möjligt visas i sin helhet. Att använda bylines är respektfullt mot upphovsmannen och ger även tredje part en tydlig signal om att det här är upphovsrättsskyddat material.

sca4427, hand med grön rökbomb
Bra länkar
BLF – Bildleverantörernas Förening har en bra FAQ med svar på många juridiska frågor.

Copyright Agent– aktör som jobbar med att hitta olagliga publiceringar.

Fotografer: Plattform (ima201175), Scandinav (ima165303), Rania Rönntoft (ima171302), Susanne Walström (ima137424), Scandinav (ima165146) och Hanna Ågren (sca4427),Lämna ett svar

Bilden sparades

Du måste vara inloggad för att spara bilder

Logga in