Acceptera

Att välja bilder i en orolig tid

I tider av kris och intensivt informationsflöde har bilder en viktig roll. Många varumärken och organisationer söker vägledning i hur de ska balansera tonaliteten rätt i sin dagliga kommunikation. Kan vi använda glada bilder i en svår tid? Semiotiker Karin Sandelin på Kantar reder ut vad du behöver tänka på för att välja rätt bilder.

Som bildkommunikatör och varumärkesvårdare är det viktigt att ta hänsyn till den allvarliga situationen och säkerställa att all kommunikation respekterar det rådande känsloläget hos mottagaren, men också att behålla varumärkets uttryckta identitet. I oroliga tider vänder vi oss gärna till stabila och trygga varumärken, som vi har en långsiktig och konsekvent relation till. Varumärken som vi känner igen och förstår.

Vad kan det innebära rent konkret? Karin Sandelin ger oss tre olika exempel.

Positiva och möjliggörande perspektiv

Om du är ett varumärke som står för positiva och möjliggörande perspektiv, så bör du fortsätta göra det – med respekt för allt som händer. Det kan innebära att du kanske inte väljer bilder som visar sprittande, bubblande glädje i en svår tid, men istället varmt optimistiska motiv – en känsla av tillhörighet.

Kvinna tittar in i kameran
Positiva och möjliggörande perspektiv.

Betryggande omtanke

Är du ett varumärke som står för betryggande omtanke, så kan du med fördel fortsätta att välja motiv som stöttar snarare än problematiserar. Det är den relation du byggt till dina målgrupper, som vänder sig till dig för stabilitet och det välbekanta – en känsla av lugn.

Två personer kramas
Betryggande omtanke.

Insatt allvar

Och är du ett varumärke som snarare står för expertis och fördjupning, då fortsätter du att välja bilder som representerar insatt seriositet, allvar och komplexitet. Men det innebär inte braskande och förenklade motiv, du förväntas hålla ett intellektuellt och genomtänkt perspektiv – en känsla av medvetenhet.

Allvarlig kvinna
Insatt allvar.

Bilden är en viktig del av budskapet

Bilder har en viktig roll i våra snabba informationsflöden. Vi uppfattar dem direkt och omedvetet. Symboliken i bilderna påverkar vår uppfattning av budskapet, vem som säger det och varför. De bygger på så vis en relation. De tilltalar oss, skrämmer oss, lugnar eller stressar oss. De påverkar hur vi mår och våra perspektiv. Därför är det viktigt att beakta vilken berättelse bilden berättar, och att den alltid gör det i ett sammanhang.

Lämna ett svar

Bilden sparades

Du måste vara inloggad för att spara bilder

Logga in